diamonds.jpg
 

DIAMANTGUIDE

De kan føle Dem i helt trygge hænder, når De handler diamantsmykker hos Klaus Rygaard.

Efter 30 år i Afrika - hvor Klaus Rygaard blandt andet var ejer af en guldmine - er der oparbejdet en viden omkring guld og diamanter ud over det sædvanlige.

Med et trænet øje kan han meget hurtigt vurdere en diamants kvalitet.

Selv ser han på sten et par gange om året, når han besøger de vigtige centre for diamanthandel, såsom Antwerpen, Tel Aviv, London og New York. Og det han ikke selv formår, har Klaus Rygaard en betroet diamanthandler der varetager.

En diamant vurderes typisk ud fra de 4 C’er: Carat, Colour, Clarity og Cut.

Carat: Carat er en vægtenhed. En diamant på 1 carat vejer præcis 0,20 gram. Jo større en carat en enkelt sten har – jo større værdi har den. Således har én diamant på 1 carat langt højere værdi end 10 diamanter på hver 0,10 carat, uanset om de ellers har samme kvalitet.

Colour: En diamants farve har også betydning for værdi af diamant. Diamanter findes i mange farver. Skalaen er vid – og spreder sig fra den hvideste hvid til mere eller mindre gullig. Jo hvidere – jo bedre.

Clarity: Som oftest er der små uklarheder i en diamant. Jo færre og mindre, jo bedre. Hvor mange uklarheder en diamant har fremgår af betegnelsen for diamanten. Spekteret udvikler sig fra VVSI, VSI til SI. VVSI står for Very Very Small Inclusions og så fremdeles.

Cut: Det er vigtigt for en diamants kvalitet, hvorledes den er slebet. Det er her hvor det menneskelige håndarbejde kan optimere en diamants skønhed. Modsat kan en menneskelig fejl betyde, at diamantens brillans bliver ødelagt. I nogle tilfælde kan det vise sig, at en diamants slibning, kan være mere betydende for diamantens brillans – end selve klarheden.

Det mest typiske diamantslib er ”brillant” med 57 facetter.